Dobór średnicy lokalnego kanału wentylacyjnego kopalni(3)

(5)

Gdzie,E– energia pobierana przez kanał wentylacyjny kopalni podczas przewietrzania, W;h– rezystancja przewodu wentylacyjnego kopalni, N/m2;Q – ilość powietrza przechodzącego przez wentylator przewietrzania kopalni, m3/s.

1.2.3 Koszt energii elektrycznej wentylacji kanałowej kopalni

Roczna opłata za energię elektryczną wentylacyjną dla kanału wentylacyjnego kopalni wynosi:

(6)

Gdzie:C2– roczny koszt energii elektrycznej wentylacyjnej kanału wentylacyjnego kopalni, CNY;E– energia pobierana przez wentylator przewietrzania kopalni podczas przewietrzania, W;T1– dzienny czas wentylacji, h/d, (wziąćT1= 24h/d);T2– roczna wentylacja Czas, d/a, (wziąćT2= 330 dni/rok);e– cena energii elektrycznej mocy wentylacyjnej, CNY/kwh;η1– sprawność transmisji silnika, wentylatora i innych urządzeń;η2– sprawność punktu pracy wentylatora.

Zgodnie ze wzorem (5) odpowiednie parametry są podstawiane do wzoru (6), a roczny koszt energii elektrycznej wentylacyjnej kopalnianego kanału wentylacyjnego otrzymujemy jako:

(7)

1.3 Koszty montażu i konserwacji kanałów wentylacyjnych kopalni

Koszty montażu i utrzymania kopalnianego kanału wentylacyjnego obejmują zużycie materiałów i płace pracowników przy instalacji i konserwacji kopalnianego kanału wentylacyjnego.Zakładając, że jego koszt jest proporcjonalny do kosztu zakupu kopalnianego kanału wentylacyjnego, roczny koszt montażu i utrzymania kopalnianego kanału wentylacyjnego wynosi:

C3= kC1= k(a + bd) L( 8)

Gdzie,C3– roczny koszt montażu i konserwacji kanału wentylacyjnego kopalni, CNY;k– czynnik kosztowy instalacji i konserwacji kanału wentylacyjnego kopalni.

1.4 Wzór obliczeniowy średnicy przewodu wentylacyjnego kopalni ekonomicznej

Całkowity koszt zużycia kopalnianego kanału wentylacyjnego obejmuje: sumę kosztów zakupu kopalnianego kanału wentylacyjnego, koszt energii elektrycznej kopalnianego kanału wentylacyjnego podczas wentylacji oraz koszt montażu i utrzymania kopalnianego kanału wentylacyjnego.

(9)

Biorąc sekcjędkanału wentylacyjnego kopalni jako zmiennej, maksymalizacja tego wyrażenia funkcjonalnego wynosi:

(10)

Wynajmowaćf1(d)= 0, to

(11)

Równanie (11) jest wzorem obliczeniowym przewodu wentylacyjnego kopalni o średnicy ekonomicznej dla wentylacji miejscowej.

Ciąg dalszy nastąpi…


Czas publikacji: 07.07-2022