Dobór średnicy lokalnego przewodu wentylacyjnego kopalni(4)

2. Aplikacja
2.1 Rzeczywisty przypadek
Objętość powietrzaQściany wyrobiska kopalni to 3m3/s, opór wiatrowy kanału wentylacyjnego kopalni wynosi 0,0045(N·s2)/m4, cena mocy wentylacjiewynosi 0,8 CNY/kwh;cena kopalnianego kanału wentylacyjnego o średnicy 800mm to 650 CNY/szt, cena kopalnianego kanału wentylacyjnego o średnicy 1000mm to 850 CNY/szt, więc weźb= 65 CNY/m;współczynnik kosztówkinstalacji i konserwacji kanału wynosi 0,3;sprawność przekładni silnika wynosi 0,95, a sprawność w punkcie pracy wentylatora lokalnego wynosi 80%.Znajdź ekonomiczną średnicę wentylatora wentylacyjnego kopalni.

Zgodnie ze wzorem (11) średnicę ekonomiczną przewodu wentylacyjnego kopalni można obliczyć jako:

2.2 Ekonomiczny kanał wentylacyjny kopalniany dla różnych wymagań powietrza

Zgodnie ze wzorem (11) i innymi parametrami w rzeczywistym przypadku należy obliczyć średnicę przewodu wentylacyjnego kopalni ekonomicznej o różnej objętości powietrza.Patrz Tabela 4.

Tabela 4 Zależność między różnymi objętościami powietrza wymaganymi do powierzchni roboczej a średnicą ekonomicznego kanału wentylacyjnego

Objętość powietrza wymagana do powierzchni roboczej/(m3· s-1) 0,5 1 1,5 2 2,5 3 4 5
Ekonomiczna średnica kanału/mm 0,3627 0,5130 0,6283 0,7255 0,8111 0,8886 1,0261 1.1472

Z tabeli 4 można wywnioskować, że średnica ekonomicznego kanału wentylacyjnego jest w zasadzie większa niż zwykłego kanału wentylacyjnego.Zastosowanie kanału wentylacyjnego o ekonomicznej średnicy jest korzystne dla zwiększenia objętości powietrza na powierzchni roboczej, zmniejszenia zużycia energii oraz obniżenia kosztów wentylacji.

3. Wniosek

3.1 Gdy kopalniany kanał wentylacyjny jest wykorzystywany do wentylacji miejscowej, średnica kanału wentylacyjnego jest powiązana z kosztem zakupu kopalnianego kanału wentylacyjnego, kosztem energii elektrycznej kopalnianego kanału wentylacyjnego oraz kosztem instalacji i konserwacji kopalnianego kanału wentylacyjnego .Istnieje optymalna ekonomiczna średnica kanału wentylacyjnego kopalni przy najniższym koszcie całkowitym.

3.2 W przypadku stosowania kopalnianego przewodu wentylacyjnego do wentylacji miejscowej, w zależności od ilości powietrza wymaganej przez lico wyrobiska, stosuje się przewód wentylacyjny o ekonomicznej średnicy, aby osiągnąć najniższy całkowity koszt wentylacji miejscowej, a efekt wentylacji jest dobry.

3.3 Jeżeli przekrój jezdni na to pozwala, a koszt zakupu kopalnianego kanału wentylacyjnego jest niski, średnicę ekonomicznego kanału wentylacyjnego należy dobrać w jak największym stopniu, aby osiągnąć cel dużej ilości powietrza, małych oporów i niskich kosztów wentylacji na twarzy roboczej.


Czas publikacji: 07.07-2022